ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกแวดวงดี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

17 มกราคม 2556

ปฏิรูปการศึกษาไทยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่


8 พฤศจิกายน 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางสาวกรรณิกา  โคสมบูรณ์
คบ1.ชีววิทยา
554152089
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
คติประจำใจ: ท้อได้....แต่ห้ามถอย